SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Marzec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku
Piątek  /  10-01-2020  /  Ilość wyświetleń: 2038

Drodzy Mieszkańcy, Goście, Inwestorzy i Turyści, goszczący w naszym powiecie!

Powiat oławski kończy drugą dekadę i wkracza w trzecie dziesięciolecie XXI wieku, jako prężny i gospodarny ośrodek przemysłowy, atrakcyjne miejsce do zamieszkania, z wszechstronnie rozbudowaną infrastrukturą techniczną i usługową oraz wyspecjalizowaną opieką zdrowotną. Atutem ziemi oławskiej jest zadbane środowisko, sprzyjające spędzaniu wolnego czasu na łonie natury. Na wysokie zainteresowanie naszym powiatem wpływa jego korzystne położenie, nowoczesna infrastruktura, dobrze rozwinięta sieć dróg kołowych i kolejowych oraz bogactwo zabytków. Zarówno mieszkańcy, jak i przybysze z innych regionów i z zagranicy, którzy planują przyszłość, życie i karierę zawodową na tej gościnnej ziemi, znajdą tu wiele możliwości do samorealizacji. W podstrefach WSSE „Invest-Park” - Podstrefa Jelcz-Laskowice i Podstrefa Oława, z kompleksami w Oławie, Stanowicach i Godzikowicach, działalność rozwijają innowacyjne zakłady produkcyjne. W ponad 20-letniej historii powiat oławski wykorzystał szansę na dynamiczny rozwój i umocnił pozycję wśród samorządów Dolnego Śląska, stając się jedną z jego lokomotyw rozwoju społecznego i gospodarczego. Udało się to dzięki pozyskanym na inwestycje środkom pozabudżetowym, unijnym oraz współpracy z samorządami gminnymi. O pozytywnej przemianie Ziemi Oławskiej zdecydowały: modernizacja infrastruktury drogowej, podniesienie jakości i dostępności usług medycznych, polepszenie warunków pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprawa bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Podjęliśmy wiele działań, mających na celu modernizację i rozwój bazy oświatowej oraz sportowej. Zadbane środowisko i powietrze, to lepszy komfort życia, dlatego wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii i dotujemy inwestycje chroniące naturę, mające na celu walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza. Dużo już uczyniliśmy, aby wesprzeć osoby niepełnosprawne. Przykładem jest budowa za ponad 20 mln zł (wraz z wyposażeniem) Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie, otwartego w 2017 roku. To sztandarowa i największa inwestycja, zaprojektowana i zrealizowana przez samorząd Powiatu Oławskiego, przy wsparciu finansowym gmin.

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Bezpieczniej na naszych drogach

Dbamy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i poprawiamy przejezdność przez drogi naszego powiatu. Zakończyliśmy I etap przebudowy drogi powiatowej nr 1565 D. W ramach całej inwestycji będzie wyremontowana droga na odcinku od Jaczkowic przez Niwnik i Siecieborowice, do granicy powiatu. Droga ta już została wyremontowana do miejscowości Bolechów. Przebudowano też drogę powiatową nr 1933 D Zakrzów - granica powiatu - Kotowice. Dążymy do lepszego skomunikowania podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Oławy z autostradą A-4. W tym celu w ubiegłym roku zrealizowaliśmy I etap projektu, w ramach którego przebudowano drogę powiatową nr 1560 D Godzikowice-Chwalibożyce. Uciążliwości wynikające z nasilającego się ruchu tranzytowego i znaczący wzrost liczby użytkowanych pojazdów w naszym powiecie potwierdzają pilną potrzebę budowy północnej obwodnicy Oławy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396, wraz z nową przeprawą mostową przez rzeki Odrę i Oławę, a także południowej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, wraz z wiaduktem nad linią kolejową Wrocław - Katowice.

W marcu 2019 zapadła strategiczna decyzja, dotycząca rozwoju infrastruktury drogowej. Samorządy z powiatu oławskiego włączyły się w finansowanie inwestycji, w ramach rządowego projektu „Mosty dla Regionów”. Podpisano porozumienie w sprawie uregulowania zasad wspólnej realizacji zadania Budowa mostu w miejscowości Oława, na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570 D oraz gminnej ul. Malinowej w Oławie. Przeprawy te będą kluczowe w lokalnym układzie komunikacyjnym. Połączą Oławę i Jelcz-Laskowice, odciążając komunikacyjnie drogę wojewódzką nr 396. Usprawnią połączenie strefy ekonomicznej w Jelczu-Laskowicach z terenami przemysłowymi w gminie Oława oraz zjazdem autostradowym w Brzezimierzu, z drogą S-8 w kierunku Warszawy. Oczekiwanym efektem i korzyścią dla społeczności lokalnej naszego powiatu będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Oławy, a także obniżenie poziomu hałasu i emisji spalin. Inwestycja zakłada powstanie dwóch mostów, po jednym na rzekach Oławie i Odrze. Oprócz nowych przepraw powstaną również drogi dojazdowe i skrzyżowania. Jeśli w przyszłości uda się połączyć to zadanie z obwodnicą miasta, to wszyscy mieszkańcy naszego powiatu w różnych aspektach zyskają na realizacji tego przedsięwzięcia.

Wspólna i lepsza komunikacja

Samorządy z powiatu oławskiego utworzyły związek „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”. Powstanie jednolitej sieci transportowej pomiędzy gminami w naszym powiecie przyniosłoby wiele udogodnień i przywilejów mieszkańcom, np. darmowe przejazdy uczniów szkół podstawowych i średnich, emerytów i rencistów. Pozwoliłoby zwiększyć częstotliwość przejazdów i liczby przystanków. Umożliwiłoby unowocześnić tabor przewozowy, ułatwiłoby wymianę obecnego na ekologiczny, przyjazny środowisku. Aby zrealizować te plany, zamierzamy skorzystać z rządowego projektu przywracania deficytowych połączeń autobusowych. Poprzez dopłaty z budżetu centralnego, we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, rząd dąży do odtworzenia zlikwidowanych połączeń. Także u nas program umożliwiłby likwidację komunikacyjnych białych plam i pomógłby na nowo skomunikować odleglejsze miejscowości ze stolicą powiatu.

Rozumiemy też i czujemy potrzeby użytkowników jednośladów. Na budowanych i remontowanych drogach często powstają ścieżki rowerowe. Przykładem jest ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kilińskiego w Oławie, droga nr 1574 D. Kolejnym elementem, ułatwiającym cyklistom podróżowanie, są stacje naprawy rowerów. Aby zachęcić mieszkańców do uprawiania turystyki rowerowej i aktywnego spędzania wolnego czasu, starostwo uruchomiło trzy urządzenia, dzięki którym mieszkańcy sami naprawią swoje pojazdy na dwóch kółkach. Pierwsze znajduje się nieopodal Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy przy ul. 3 Maja w Oławie. Drugie jest umiejscowione przy skrzyżowaniu ulic Zacisznej i Iwaszkiewicza w Oławie. Trzecią taką stację remontową postawiono w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Oławskiej - obok Centrum Sportu i Rekreacji.

Dużo dzieje się więc w naszym powiecie, w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rozwoju komunikacji. Dla wygody interesantów wyremontowano i powiększono także parking obok starostwa. Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców, utworzono terenowy oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Oławie, w którym można zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii „B”.

Lepsza baza oświatowa

Miniony rok był bardziej wymagający niż w poprzednich latach - dla uczniów i nauczycieli szkół średnich - ze względu na wiele zmian strukturalnych, które nastąpiły w wyniku wdrażania reformy systemu edukacji. W jej efekcie spotkały się w szkołach średnich dwa roczniki - absolwenci wygaszonych gimnazjów i szkół podstawowych. Był to dla samorządu i nauczycieli pracowity czas, ale dzięki dobremu przygotowaniu

i wdrożeniu kolejnego etapu trudnej reformy systemu edukacji, wraz z dyrekcją i kadrą oświaty naszego powiatu, z sukcesem stawiliśmy czoła nowym wyzwaniom organizacyjnym, za co serdecznie wszystkim Państwu dziękuję! Przeprowadziliśmy też wiele działań, mających na celu modernizację i rozwój bazy oświatowej i sportowej, m.in. wykonaliśmy termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. W tym przypadku zastosowano nowatorską w skali Polski izolację cieplną ścian zewnętrznych, wykorzystując niezwykle efektywną technologię tynku ciepłochronnego, który bardzo skutecznie izoluje cieplnie i akustycznie. Zastosowano także tynk mineralny, który pomalowano farbą silikonową. Przy ulicy 3 Maja w Oławie, w sąsiedztwie sali gimnastycznej LO nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, powstało boisko wielofunkcyjne, z poliuretanową nawierzchnią, wyposażone w nową infrastrukturę sportową. Obok sali gimnastycznej ułożono ciąg komunikacyjny, który ułatwia uczniom dostęp do tych obiektów sportowych. Teraz powiat szykuje się do przeprowadzenia termomodernizacji budynku pomocniczego LO (popularnego „Tajwanu”), wraz z przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń. Trwają procedury, związane z przedsięwzięciem - m.in. złożono wniosek do NFOŚiGW, w sprawie dofinansowania zadania. W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach przebudowano pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Nowoczesny szpital

W ramach „Programu wymiany ambulansów”, będącego kolejnym etapem reformy systemu ratownictwa medycznego, do oławskiego oddziału Pogotowia Ratunkowego trafiła nowa karetka. Dotacja w ramach rządowego programu wyniosła 400.000 zł. Ten zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

Nie ustają też przedsięwzięcia, realizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie. Systematycznie wzrasta jakość infrastruktury sprzętowej i stan bazy medycznej. Oławski szpital rozszerza zakres działalności. Powiatowy szpital jest obecnie zmodernizowaną i rozbudowaną placówką, z nowoczesną aparaturą medyczną. Funkcjonują tam: SOR, dział diagnostyki obrazowej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum, pracownia tomografii komputerowej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przy oławskim szpitalu działa lądowisko dla helikopterów sanitarnych.

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Historia i tradycja

Samorząd Powiatu Oławskiego realizuje także działania, których celem jest utrwalenie tradycji, zwyczajów i wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości. Czynimy to, wspierając patriotyczne inicjatywy, m.in. obchody Święta Niepodległości, Dnia Flagi RP, Oławskiego Poloneza Maturzystów, za ich sprawą manifestując przywiązanie do polskiej historii, narodowych wartości, kultury i tradycji. Od kilku lat organizujemy też piknik pszczelarski, a w tym roku wsparliśmy finał dożynek, zorganizowanych przez gminę Domaniów. Była to impreza plenerowa w Domaniowie, stanowiąca podsumowanie i kulminację dożynek w naszym powiecie. Podczas dwudniowego gminno-powiatowego Święta Plonów, po raz pierwszy w dziejach powiatu przygotowanego z takim rozmachem. Byliśmy świadkami wielu ciekawych wydarzeń, koncertów, prezentacji zwyczajów oraz uroczystego podsumowania powiatowego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

W 2019 roku oławianie uczcili wydarzenie sprzed 30 lat. W 1719 roku odbył się ślub królewskiej pary - rodowitej oławianki Marii Klementyny Sobieskiej, wnuczki Króla Polski Jana III z Jakubem Franciszkiem Edwardem Stuartem. Trzysta lat później, 26 i 27 września 2019, samorząd Powiatu Oławskiego wraz z partnerami, zorganizował w stolicy powiatu jubileuszowe obchody tego wydarzenia. Z tej okazji zorganizowaliśmy m.in. rekonstrukcję kulinarną ze staropolskimi potrawami z epoki, według tradycyjnej receptury sprzed wieków, którą przygotowali uczniowie klas gastronomicznych we współpracy z kucharzami i edukatorami kulinarnymi, z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z którym starostwo podpisało porozumienie o współpracy.

Sztandar dla policji

Rok 2019 zapadnie też w pamięci policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Z inicjatywy samorządowców z powiatu oławskiego jednostka otrzymała 29 września sztandar, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył zastępca komendanta głównego policji insp. Tomasz Szymański. Nadanie sztandaru w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, to symbol najwyższego uznania za rzetelną i ofiarną służbę funkcjonariuszy. Ponadto, aby poprawić warunki pracy policjantom w Jelczu-Laskowicach, samorząd powiatowy wraz z KPP w Oławie rozpoczął działania, w efekcie których ma być wzniesiony nowy budynek Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach. Już jest gotowa dokumentacja projektu.

Lepsza jakość usług

Przeniesiono do nowej lokalizacji, do budynku biurowo-magazynowego przy ul. Warszawskiej 22 w Oławie oraz wyposażono magazyn przeciwpowodziowy. W jego zasobach znajduje się sprzęt i wyposażenie niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacji zagrożenia powodziowego i innych zdarzeń, mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Wcześniej mieścił się on w magazynie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, przy ul. ks. Kutrowskiego. Do gruntownie zmodernizowanego budynku przy ul. Warszawskiej także przeniesiono archiwum zakładowe starostwa. W nowoczesnym obiekcie i w odpowiednich warunkach będą przechowywane dokumenty administracji powiatowej.

Także w siedzibie władz administracyjnych powiatu, przeprowadzono kolejne prace remontowo-budowlane. W ich efekcie są wyższe standardy i warunki obsługi interesantów oraz pracy urzędników. Jednym z najważniejszych aspektów wykonanych prac w ubiegłym roku, było dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano instalację elektryczną, zasilającą oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne ppoż. oraz zamontowano urządzenia oddymiające na wypadek pożaru. Wyremontowano 5 toalet, w tym 2 dostosowano dla osób niepełnosprawnych. W Wydziale Komunikacji, dla wygody interesantów i usprawnienia pracy, przeprowadzono remont stanowisk. Zmodernizowano wejście do starostwa oraz wyłożono płytkami antypoślizgowymi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie i życzenia starosty

Drodzy Państwo, samorząd Powiatu Oławskiego, którym kieruję od 2010 roku, dokonał ogromnego wysiłku inwestycyjnego, aby skalą rozbudowy, modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej dotrzymać kroku rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców. Otwartością, lepszą bazą noclegową, edukacyjną i sportową, także nowoczesną infrastrukturą i sprzyjającym klimatem inwestycyjnym - współczesny powiat oławski przyciąga kolejnych gości, turystów i przedsiębiorców, którzy są zawsze mile widziani. Wierzę, że podobnie jak dla mnie, radnych Rady Powiatu w Oławie, pracowników jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim dla mieszkańców, dotychczas podjęte i wykonane przedsięwzięcia stanowią powód do dumy i satysfakcji. Jednocześnie, w imieniu władz samorządowych Powiatu Oławskiego życzę Mieszkańcom, Gościom, Inwestorom i Turystom goszczącym w powiecie oławskim szczęśliwego, pomyślnego i obfitującego w sukcesy 2020 roku!

ZDZISŁAW BREZDEŃ
STAROSTA OŁAWSKI


Fot.: Dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, władze powiatu czyniły w 2019 bardzo wiele w kwestii poprawy jakości lokalnych dróg - przebudowano m.in. odcinek jezdni nr 1933 D, z Zakrzowa do Kotowic (do granicy powiatu oławskiego)

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku


Fot.: 11 marca 2019 w oławskim Ratuszu podpisano porozumienie, w sprawie uregulowania zasad wspólnej realizacji budowy mostów na rzekach Oława i Odra w Oławie

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Fot.: Elementem ułatwiającym cyklistom podróżowanie, są stacje naprawy rowerów. Starostwo uruchomiło trzy urządzenia, dzięki którym mieszkańcy sami naprawią swoje pojazdy na dwóch kółkach. Pierwsze znajduje się nieopodal Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy przy ul. 3 Maja w Oławie. Drugie jest umiejscowione przy skrzyżowaniu ulic Zacisznej i Iwaszkiewicza w Oławie. Trzecią taką stację remontową postawiono w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Oławskiej - obok Centrum Sportu i Rekreacji

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Fot.: Powiat oławski w 2019 roku przeprowadził wiele działań, mających na celu modernizację i rozwój bazy oświatowej i sportowej. Wykonano m.in. termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, z zastosowaniem nowatorskiej technologii tynku ciepłochronnego...

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Fot.: Zmodernizowano boisko sportowe przy ul. 3 Maja w Oławie, które służy głównie uczniom Liceum Ogólnokształcącego nr I

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Fot.: Samorząd Powiatu Oławskiego realizuje działania, których celem jest utrwalenie tradycji, zwyczajów i wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości. Podczas tegorocznego dwudniowego gminno-powiatowego Święta Plonów w Domaniowie uroczyście podsumowano powiatowy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Pierwsze takie Święto Plonów w historii powiatu

Fot.: W 1719 roku odbył się ślub królewskiej pary - rodowitej oławianki Marii Klementyny Sobieskiej, wnuczki Króla Polski Jana III, z Jakubem Franciszkiem Edwardem Stuartem. Trzysta lat później, 26 i 27 września 2019, samorząd Powiatu Oławskiego wraz z partnerami, zorganizował w stolicy powiatu jubileuszowe obchody tego wydarzenia

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku
Fot.: Rok 2019 zapadnie na długo w pamięci policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Z inicjatywy samorządowców z powiatu oławskiego, w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, jednostka otrzymała 29 września sztandar, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył zastępca komendanta głównego policji insp. Tomasz Szymański

Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Oławskiego w 2019 roku


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ