SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Insygnia Powiatu Oławskiego
Wtorek  /  28-08-2018    

Wraz z odrodzeniem samorządności i reformą administracyjną, w Polsce nastąpił renesans heraldyki. Powiat oławski posiada insygnia: herb oraz flagę. Uroczystościom powiatowym i państwowym towarzyszy kolejny symbol - sztandar samorządu powiatu oławskiego. W celach promocyjnych wykorzystywany jest również symbol graficzny - logo powiatu.

 

 Herb Powiatu Oławskiego

Herb powiatu oławskiego. 

 

Uchwała Rady Powiatu w Oławie w sprawie ustanowienia herbu powiatu oławskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaga Powiatu Oławskiego

Flaga powiatu oławskiego.

 

Uchwała Rady Powiatu w Oławie w sprawie ustanowienia Flagi Powiatu Oławskiego

Opis Flagi Powiatu Oławskiego

Wizerunek Flagi Powiatu

Skala barw heraldycznych

Regulamin używania Flagi

 

 

   

Logo Powiatu Oławskiego

Logo powiatu oławskiego.

Fakt posiadania symboli identyfikujących powiat i społeczność lokalną jest dla samorządu czynnikiem niezwykle istotnym, wpływającym na tożsamość mieszkańców powiatu oraz instytucji powiatowych. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia rozbudzającej się lokalnej tradycji, ale również z perspektywy działań promocyjnych, realizowanych przez samorząd. Stwarza to niepowtarzalną możliwość promocji zarówno wewnątrz powiatu, jak i kreowania wizerunku regionu na zewnątrz.

Szansę taką dało samorządowi powiatowemu ustanowienie przez Radę Powiatu insygniów oraz symboli powiatu: herbu powiatu (Uchwała Nr XXV/148/2001), sztandaru samorządu powiatu oławskiego, który poświęcony został 11 listopada 2001 r. oraz flagi powiatu oławskiego (Uchwała Nr XXXIX/229/2005). Obecnie insygnia te, a także logo powiatu, tworzą system identyfikacji wizualnej starostwa i powiatu, np. herb stosowany jest na większości dokumentów „wychodzących" ze Starostwa, pismach okolicznościowych, związanych z ważnymi dla powiatu wydarzeniami i uroczystościami, a także na materiałach promocyjnych, wydawanych przez Urząd, albo przy jego współudziale. Sztandar towarzyszy wszystkim ważniejszym uroczystościom z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego, natomiast flaga powiatu jest stale wywieszana przed budynkiem Starostwa (jej zastosowanie uściśla uchwała Rady Powiatu).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 12 ust. 10 ustala wyłączną właściwość Rady Powiatu, uprawniającą do podejmowania uchwał w sprawie herbu i flagi powiatu. Wzory tych symboli ustanawia się zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Podjęcie uchwały w sprawie flagi powiatu wymaga zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, którą wydaje na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej.

5 stycznia 2001 r. Komisja Heraldyczna wydała pozytywną opinię w sprawie projektu herbu Powiatu Oławskiego. Następnie, 30 marca 2001 roku, Rada Powiatu ustanowiła herb, który jest najważniejszym symbolem wśród wszystkich uznanych oznak władzy i autonomii samorządu.

Kolejnym krokiem samorządu Powiatu Oławskiego były działania zmierzające do ustanowienia flagi Powiatu. Jej projekt przygotowano w oparciu o symbolikę i barwy wywodzące się z herbu Powiatu. Ostatecznie Rada Powiatu ustanowiła flagę Powiatu Oławskiego 26 października 2005 roku.

Uprawnienia związane z wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem herbu oraz flagi przysługują Zarządowi Powiatu. Herb powiatu oławskiego, flaga oraz barwy powiatu są znakami prawnie chronionymi.

Zgodę na komercyjne wykorzystywanie insygniów wydaje Zarząd Powiatu. Natomiast gminy powiatu oławskiego oraz wszystkie powiatowe jednostki, służby, inspekcje i straże w swoich obiektach i na dokumentach samorządowych mogą wykorzystywać herb oraz flagę Powiatu bez zgody Zarządu Powiatu.

Herb oraz flaga Powiatu Oławskiego symboliką nawiązują do herbu Dolnego Śląska i herbu miejskiego Oławy, stolicy powiatu.

W polu pierwszym herbu i flagi - złotym (alternatywnie żółtym), umieszczono herb Dolnego Śląska (czarny orzeł ze srebrną [białą] przepaską [z krzyżem] na skrzydłach, symbolizujący województwo, w którym położony jest powiat oławski. Pole drugie i trzecie tworzą srebrno (biało) - czerwone szachownice w porządku cegieł (24 małe pola), rozpoczynanym od pola srebrnego (białego) w prawym (lewym od strony patrzącego) górnym rogu każdego pola (sześć rzędów pól ułożonych pionowo i cztery rzędy ułożone poziomo). W polu czwartym, czerwonym, umieszczono srebrnego koguta (białego) ze złotym grzebieniem i łapami w tym samym kolorze, zwróconego w prawo (lewo od strony patrzącego) - symbolizujący stolicę Powiatu Oławskiego herb Miasta Oława.

Wzór flagi, dzielonej na cztery równe pola (prostokąty), został wyprowadzony z układu barw i godeł w herbie Powiatu Oławskiego (poziomy, prostokątny płat tkaniny, obustronnie jednakowy), o stosunku szerokości do długości 5:8, mocowany do masztu (drzewca) krótszym bokiem. Zastąpienie w barwach herbu i flagi koloru złotego żółtym, może nastąpić przy jednoczesnej zamianie koloru srebrnego białym.

 


 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ