SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Rezerwaty przyrody w powiecie oławskim
Środa  /  15-03-2017    

Leśna Woda

Utworzenie rezerwatu: 04.02.1958, Powierzchnia: 20,94 ha, Położenie geograficzne: Równina Oleśnicka, Położenie administracyjne: Nadleśnictwo Brzeg powiat brzeski/oławski Gmina Lubsza/Oława

Na terenie rezerwatu występują buczyna niżowa i grądy. W drzewostanie objętym ochroną prawną zlokalizowane są pomniki przyrody oraz zespół okazałych przestoi bukowych. Chronione gatunki roślin występujące na terenie rezerwatu to m.in.: marzanka wonna Asperula odorata, konwalia majowa Convallaria majalis, bluszcz pospolity Hedera helix, lilia złotogłów Lilium martagon i kruszyna pospolita Frangula alnus.

 

 Rezerwat Leśna Woda

 

Zwierzyniec

Utworzenie rezerwatu: 16.01.1958, Powierzchnia: 8,96 ha, Położenie geograficzne: Pradolina Wrocławska, Położenie administracyjne: Nadleśnictwo Oława, powiat oławski, Gmina Oława

Rezerwat utworzono w celu ochrony fitocenoz leśnych o naturalnym charakterze. Występują w nim potężne dęby, lipy i klony oraz wiązy, wielogatunkowy podszyt i zróżnicowane runo, będące świadectwem bogactwa lasów, porastających niegdyś doliny nizinnych rzek. Stwierdzono tutaj występowanie 152 gatunków roślin naczyniowych, które należą do 117 rodzajów w obrębie 48 rodzin. Chronione rośliny reprezentowane są przez następujące gatunki: śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, konwalia majowa Convallaria majalis, kruszyna pospolita Frangula alnus, kalina koralowa Viburnum opulus oraz kopytnik pospolity Asarum europaeum. Rezerwat znajduje się na obszarze znanym jako „Grądy Odrzańskie", wchodzącym w skład sieci obszarów „Natura 2000".Rezerwat przyrody Zwierzyniec

 Kanigóra

Utworzenie rezerwatu: 20.03.1958, Powierzchnia: 4,36 ha, Położenie geograficzne: Pradolina Wrocławska, Położenie administracyjne: Nadleśnictwo Oława, powiat oławski, Gmina Oława

Rezerwat utworzono w celu ochrony charakterystycznych dla dolin rzecznych zbiorowisk łęgowych. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 97 gatunków roślin, z czego objęte ochroną prawną są: śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, konwalia majowa Convallaria majalis oraz kruszyna pospolita Frangula alnus. Rezerwat znajduje się na obszarze znanym jako „Grądy Odrzańskie", wchodzącym w skład sieci obszarów „Natura 2000".

 Rezerwat przyrody Kanigóra

 

Grodziska Ryczyńskie

Utworzenie rezerwatu: 20.03.1958, Powierzchnia: 1,75 ha, Położenie geograficzne: Pradolina Wrocławska, Położenie administracyjne: Nadleśnictwo Oława, Powiat oławski, Gmina Oława

Rezerwat „Grodziska Ryczyńskie" jest rezerwatem archeologiczno-leśnym, który utworzonodla ochrony wczesnohistorycznych grodzisk, porośniętych starodrzewiem, usytuowanych w Ryczynie -9 kilometrów od Oławy. Obszar tego rezerwatu obejmuje dwa grody słowiańskie, będące przykładem wczesnohistorycznego osadnictwa w pobliżu szlaków wodnych. Poza fragmentami zespołu osadniczego ochroną prawną objęto starodrzew, zróżnicowany pod względem składu gatunkowego, formy zmieszania i wieku. Stanowi on pozostałość rozległych przed regulacją Odry lasów łęgowych, występujących niegdyś w całej dolinie. Flora rezerwatu „Grodziska Ryczyńskie" składa się z 97 gatunków, przy czym 92 gatunki to rośliny naczyniowe, natomiast 5 gatunków reprezentuje mszaki.

Z roślin chronionych występuje tu śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis i konwalia majowa Convallaria majalis. Rezerwat znajduje się na obszarze znanym jako „Grądy Odrzańskie", wchodzącym w skład sieci obszarów „Natura 2000".

Rezerwat przyrody Grodziska Ryczyńskie

 

Łacha Jelcz

Utworzenie rezerwatu: 25.04.1954, Powierzchnia: 6,9 ha, Położenie geograficzne: Pradolina Wrocławska, Położenie administracyjne: Nadleśnictwo Oława, powiat oławski, Gmina Jelcz-Laskowice

Rezerwat „Łacha Jelcz" jest rezerwatem florystycznym, utworzonym w celu ochrony kotewki orzecha wodnego Trapa natans. Jest to obszar podmokły, obejmujący starorzecze Odry, w części porośnięty starodrzewem grądowym. Rezerwat znajduje się na obszarze znanym jako „Grądy Odrzańskie", wchodzącym w skład sieci obszarów „Natura 2000".

 

 

 Rezerwat Łacha Jelcz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ