SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Raport o stanie powiatu przyjęty, absolutorium udzielone
Środa  /  01-07-2020  /  Ilość wyświetleń: 987

Podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Oławie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, w dniu 30 czerwca, bezwzględną większością głosów radni udzielili Zarządowi Powiatu w Oławie absolutorium z wykonaniu budżetu powiatu za 2019 rok.

Podczas czerwcowej sesji powiatowi rajcowie debatowali m.in. nad Raportem o stanie Powiatu Oławskiego za rok 2019. W dokumencie znalazły się szczegółowe informacje dotyczące działań administracji powiatowej. Pełną treść dokumentu można przeczytać pod wskazanym adresem: www.bip.starostwo.olawa.pl/m,1315,raporty-o-stanie-powiatu-olawskiego.html.

Dokument zaprezentował starosta Zdzisław Brezdeń. Szef Zarządu Powiatu przedstawił najważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia, inwestycje i przedsięwzięcia. Raport jest podsumowaniem działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu. Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Został przygotowany na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Oławie, przedstawicieli biur i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorów jednostek podległych samorządowi Powiatu Oławskiego, szefów służb, inspekcji i straży. Zebrane materiały stanowią podsumowanie działalności i stanu samorządu powiatowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku. Raport jest dostępny w BIP-ie starostwa www.bip.starostwo.olawa.pl i na stronie internetowej powiatu www.starostwo.olawa.pl.

- Jak wynika z przedłożonego raportu samorząd w 2019 roku rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielił budżet i działał aktywnie, aby jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. Udało się to również dzięki środkom pozabudżetowym, unijnym, dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych – podkreśla starosta.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu została przeprowadzona debata. Przypomnijmy - mogą w niej zabierać głos również mieszkańcy (należy złożyć wcześniej do przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców).

Rada Powiatu rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe, wraz z informacją o wykonaniu budżetu za ubiegły rok, a następnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 11 radnych, a 5 się wstrzymało od głosu, natomiast za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu głosowało 11 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu. Wcześniej sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu w 2019 r. pozytywnie zaopiniował Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i zaakceptował wniosek Komisji Rewizyjnej rady, w sprawie udzielenia absolutorium. Obok uchwały budżetowej jest to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radę, obrazująca jak samorząd się rozwija, gospodaruje finansami i inwestuje. Radni kontrolują w ten sposób poprawność wydatkowania środków budżetowych.

Ubiegłoroczny budżet rada przyjęła 19 grudnia 2018 r., ustalając dochody na 76.496.303 zł, przychody w wysokości 10.200.000 zł oraz wydatki w wysokości 85.974.003 zł, rozchody w wysokości 722.300 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu. W ubiegłym roku budżetowym udało się zwiększyć dochody powiatu o 13.287.160,40 zł, a wydatki o 9.031.355,30 zł. Ostatecznie budżet powiatu został wykonany po stronie dochodów na kwotę 89.783.463,40 zł, tj. w 100,38 %, a po stronie wydatków na kwotę 95.205.358,30 tj. w 89,61 %.

- Za słupkami, danymi, liczbami i wykresami kryje się ciężka i nieustępliwa praca wszystkich urzędników jednostek powiatowej administracji. Inwestycja to nie tylko kwestia pomysłu, ale przygotowanie projektu, pracochłonne i czasochłonne uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, zezwoleń i uzgodnień, poprzez przetargi, aż po wykonanie i odbiór inwestycji – podkreśla starosta.

- Dynamika zmian społeczno-gospodarczych w 2019 roku nałożyła na władze samorządowe wiele kolejnych zadań w takich obszarach jak chociażby edukacja, polityka społeczna, opieka zdrowotna czy infrastruktura drogowa. Aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, nasz samorząd prowadził i nadal realizuje bardzo konsekwentną politykę rozwoju, opartą na planowaniu strategicznym, profesjonalnym zarządzaniu i szeroko rozumianym partnerstwie. Był to dla naszego powiatu kolejny rok intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego, wyrażający się m.in. spadkiem stopy bezrobocia i wzrostem liczby inwestycji. Boleśnie jednak zderzyliśmy się, podobnie jak i inne samorządy, z rzeczywistością bieżącego, 2020 roku, gdy pandemia koronawirusa zmiażdżyła porządek świata, do jakiego wszyscy zdążyliśmy się już przyzwyczaić, narzucając szczególne rozwiązania niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej, w szczególności w roku bieżącym, gdy trwa walka
z pandemią koronawirusa, staramy się racjonalnie gospodarować powierzonym nam mieniem publicznym oraz tak wydatkować środki, by zagwarantować mieszkańcom powiatu zaspokojenie ich najważniejszych życiowych potrzeb. Taka idea przyświecała nam w roku 2019 i nią kierować się będziemy w latach następnych.

 

Sesja

Fot.: Rada Powiatu, na sesji 30 czerwca, oceniała prawidłowość działania organu wykonawczego, w zakresie gospodarki finansowej i udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium.

 

PODZIĘKOWANIA STAROSTY

- Za wkład w przygotowanie raportu, a w szczególności za realizację zawartych w nim zadań, pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi tworzącemu prezentowany dokument, a w szczególności: członkom Zarządu Powiatu, radnym Rady Powiatu, partnerom z samorządów gminnych, urzędnikom Starostwa Powiatowego w Oławie, kierownikom, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, szefom powiatowych służb, inspekcji i straży. To Państwa wytężona praca, zaangażowanie i skuteczność odniosły dzisiaj sukces. Należą się Państwu wyrazy najwyższego uznania za dotychczasowa pracę i nieustanną, pełną gotowość do dalszych działań na rzecz rozwoju Ziemi Oławskiej, mających na celu poprawę warunków życia i rozwój aktywności społecznej, aby nasz powiat funkcjonował sprawnie, rozwijał się, był przyjazny i bezpieczny dla mieszkańców i gości. Na szacunek zasługuje Państwa codzienne zaangażowanie, aktywność i praca na rzecz wspólnoty i budowanie tożsamości lokalnej, umacnianie podmiotowości samorządu terytorialnego, a obecnie – w rzeczywistości 2020 roku – także za wysiłek ukierunkowany na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Dzisiejszy sukces, udzielone absolutorium, jest zwieńczeniem wspólnej i systematycznej pracy. Jest to także motywacja do tego, żebyśmy w przyszłości pracowali jeszcze efektywniej. Podziękowania kieruję również do samorządów gminnych - za współdziałanie w realizacji wielu strategicznych, infrastrukturalnych zadań, służących wszystkim mieszkańcom – podsumowuje starosta Zdzisław Brezdeń.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ