SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Deklaracja Dostępności
Środa  /  21-10-2020    

Deklaracja dostępności strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oławie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i część z nich nie posiada dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Niektóre plik PDF są w formie skanów - zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Regiec.
 • E-mail: .
 • Telefon: 0 71 301 15 00 wew. 101.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Oławie
  ul. 3 Maja 1
  55-200 Oława
 • E-mail:
 • Telefon: 0 71 301 15 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • Na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i trzecim piętrze.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Mapa strony.
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych.
 • Skróty klawiaturowe.

Inne informacje i oświadczenia

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Starostwa Powiatowym w Oławie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu - wzór do pobrania na stronie głównej w zakładce "Ułatwienia dla osób niesłyszących". Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, elektronicznej skrzynki podawczej lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta, znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Oławie przy wejściu głównym.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ